The road to resilience – managing and financing extreme weather risk

Sept. 1, 2015

"The road to resilience – managing and financing extreme weather risks" on esimene uurimustöö, mis keskendub suurematele investeerimisvajadustele  ja energiasüsteemide muutmisele, et võidelda uute esilekerkivate riskidega, mille hulka loetakse ekstreemesed ilmaolud, küberturvalisus ja elutähtsad teenused. Kui orkaan Sandy tegutses Põhja-Ameerikas, jäid tuled Manhattanil põlema...

Charting the Upsurge in Hydropower Development 2015

May 19, 2015

Hüdroenergia on maailma kõige olulisem taastuvenergia liik, moodustades 76% globaalsest taastuvenergia toodangust. Sellele vaatamata on võimalik hüdroenergia kasutamist oluliselt suurendada, Maailma Energeetikanõukogu prognooside kohaselt koguni 2 korda. Maailma Energeetikanõukogu prognoosib, et aastaks 2050 võib maailmas olla kuni 2000 GW hüdroelektrijaamu. Seda eesmärki oleks võimalik ka varem täita, kuid see eeldaks valitsuste, pa...

Charting the Upsurge in Hydropower Development 2015

May 1, 2015

Hüdroenergeetika sektor on seadnud eesmärgiks tõsta hüdroenergia ressursi potensiaal 2050. aastaks 2000GW'i. Sektoris on olnud stabiilne tootmisvõimsuste kasv viimase 10 aasta jooksul, mis on seotud jätkuva investeerimisega hüdroenergiasse, kuna hüdroenergeetikas nähakse potensiaali tagada vajalikud tootmisvõimsused, mis käiksid käsikäes kasvava tarbimisega. Hüdroenergeetika ettevõtete aktsiad tõenäoliselt tõusevad, tänu...

World Energy Trilemma 2015: Priority actions on climate change and how to balance the trilemma

May 1, 2015

Maailma Energeetikanõukogu on koostöös rahvusvahelise konsulteerimisbüroo Oliver Wyman'iga loonud 2015. aasta juhendi pealkirjaga “World Energy Trilemma report: Priority actions on climate change and how to balance the trilemma”, mis aitab seada kliimapoliitika ja majandusarengu eesmärke nii rahvusvaheliselt kui piirkonniti. Töötoad Nõukogu riikide...