Tegevused

Avaleht - Meist - Tegevused

Kuidas WEC Estonia tegutseb?

WEC Estonia korraldab faktipõhise teadlikkuse tõstmiseks kõrgetasemelisi avalikke konverentse ja diskussiooni foorumeid ning üksnes liikmetele mõeldud eksklusiivseid kohtumisi ja arutelusid. Oma tegevusega loome eeldusi koostööle ja jätkusuutliku energeetika keskkonna kujunemisele ning innustame järelkasvu. Läbi Maailma Energeetikanõukogu rahvusvaheliste ja lokaalsete uuringute aitame lahti mõtestada energeetikasektori muutusi ja prognoosida tuleviku trende, et toetada liikmeid nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste strateegiliste otsuste tegemisel.

WEC Estonia tegevusi suunab juhatus tuginedes liikmete ettepanekutele.

Meie tegevused tuginevad kolmele sambale.

 • Ole teadlik, sest teadmine on kõige alus.
 • Loo sidemeid, sest üheskoos jõuame kaugemale.
 • Hooli ja sekku, sest aeg on muutusteks.

Ole teadlik

Teadmine on kõige alus

 • Kõrgetasemeline aastakonverents.
 • Siseriiklikud üritused ja loengud.
 • Eksklusiivsed kohtumised külalistega.
 • Saa mõtteid ja teadmisi WEC-i põhiväärtuste valguses, kuhu investeeringuid suunata ja millises valguses edasi liikuda.
 • Globaalsed uurimused energeetikasektorist (Scenarios, Trilemma, Issues Monitor, Innovation Reports etc).
 • WEC-E lokaalsed uurimused liikmete poolt tõstatatud teemadel.
 • Ideepank teadustöö ja ettevõtjate vajaduste vahel sünergia loomiseks.

Loo sidemeid

Üheskoos jõuame kaugemale

 • Ühiste väärtustega globaalne kogukond.
 • Tugev siseriiklik ja regionaalne liikmeskond.
 • Tutvusta oma tooteid ja tegevusi globaalsele kogukonnale.
 • Loo uusi tutvusi ja ärivõimalusi.
 • Foorum, kus vaheta mõtteid ja saa sisendit energiamajanduses suure pildi mõistmiseks ja energeetikaalaste otsuste langetamiseks.
 • Osale esinejana WEC-E konverentsidel ja muudel globaalsetel, regionaalsetel ja siseriiklikel üritustel.
 • Suurenda oma ettevõtte tuntust ja nähtavust nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Hooli ja sekku

Aeg muutusteks

 • Kujunda ühiskonna teadlikkust.
 • Kujunda järelkasvu:
  • WEC Akadeemia;
  • Future Energy Leaders programm;
 • Võta osa rahvusvahelistest ja siseriiklikest konverentsidest ja kõrgetasemelistest üritustest.
 • WEC on üks alguspunkte vastuvõetava, ligipääsetava ja kättesaadava energeetikamajanduse kujundamisel Eestis.
 • Edenda sõltumatu ja ekspertteadmistele tugineva teabe levikut.
 • Ole esindatud Riigikogu komisjonides, suhtluses parteidega, konverentsidel ja muudel siseriiklikel ja rahvusvahelistel kohtumistel.
 • Tõstata probleempunkte ja teemasid laiemaks uurimuseks WEC-E ja teadusasutuste poolt.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white