Maailma Energeetikanõukogu

Avaleht - Meist - Maailma Energeetikanõukogu

Maailma Energeetikanõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati aastal 1923. Tänaseks on Maailma Energeetikanõukogust kujunenud arvukaid energeetikasektoreid ühendav suurim ning juhtiv ülemaailmne organisatsioon.” See on OK. Palun jätkuna juurde lisada “Usume, et hea energeetikakeskkond peab üheaegselt ja võrdväärselt tagama varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnasäästlikkuse.

Oleme mittetulunduslik, teistesse ühendustesse mittekuuluv, erapooletu ja objektiivne organisatsioon”. See palun muuta nii nagu järgneb: “Oleme mittetulunduslik, teistesse ühendustesse mittekuuluv erapooletu, tehnoloogianeutraalne ja objektiivne organisatsioon.

Lisaks sellele oleme ametlikult ÜRO poolt akrediteeritud valitsusväline energeetika sõlmküsimuste ja tulevikuga tegelev maailmaorganisatsioon.

Esindame kõiki maailma energeetikasektoreid, mis on seotud kas söe, pruunsöeja teiste tahkete kütuste, nafta, loodusliku gaasi, tuumaenergia, hüdroenergia, taastuvate energiaallikate või tuleviku energiaallikatega.” See palun muuta nii nagu järgneb: “Esindame nii taastuvatele kui fossiilsetele energiaallikatele tuginevaid energeetikasektoreid kui ka innovatsioonile tuginevaid tuleviku energeetikatehnoloogiad.

Oleme laialdaselt tunnustatud organisatsioon, mis koosneb rahvuslikest liikmeskomiteedest. Need liikmeskomiteed esindavad nii energia tootjaid ja tarnijaid, energia müüjaid, energia kasutajaid, energeetikaga tegelevaid ministeeriume, valitsusasutusi, poliitikate kujundajaid, praktiliste otsuste langetajaid, teadureid, akadeemilisi asutusi ja keskkonnaorganisatsioone.” Tegin väiksed kosmeetilised muudatused. Palun see tekst vahetada järgneva vastu: “Oleme laialdaselt tunnustatud organisatsioon, mis koosneb rahvuslikest liikmeskomiteedest. Need liikmeskomiteed esindavad nii energia tootjaid ja -tarnijaid, energia müüjaid ja -kasutajaid, energeetikaga tegelevaid ministeeriume, valitsusasutusi, poliitikate kujundajaid, praktiliste otsuste langetajaid, teadureid, akadeemilisi asutusi ja keskkonnaorganisatsioone.

Meie peakontor asub Londonis ning Eestis tegutseb kohalik rahvuskomitee. 

Oleme koostööpartneriks kõigile juhtivatele energeetikaga seotud organisatsioonidele kogu maailmas.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white