Missioon

Avaleht - Meist - Missioon

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on

luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

Missiooni täitmiseks korraldame üritusi, et jagada parimaid praktikaid ja tuua kokku erinevaid osapooli ning viime läbi uuringuid ja koostame raporteid, et suurendada faktipõhise teadmise levikut.

Eesti Rahvuskomitee eesmärgiks on kõigi oma liikmete huvide esindamine Maailma Energeetikanõukogu töös ja olla katusorganisatsiooniks kõigile Eesti energeetikaalastele huvigruppidele.

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee visioon on

tagada jätkusuutlik, taskukohane ja varustuskindel energeetika Eestis.

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee on oma tegevuses:

Hooliv – kõiki osapooli arvestab, tarbijale orienteeritud, optimaalse ökoloogilise jalajäljega, sotsiaalmajanduslikku mõju hindav.
Teaduspõhine – teadulikule tõestusele tuginev, faktipõhine, kvalifikatsioonist lähtuv.
Koostööaldis – informatsiooni jagav, osapooli ühendav, globaalseid praktikaid ja teadussaaavutusi rakendav, T&A edendav.
Vastutav – jätkusuutlikku elukeskkonda tagav, investeeringute vajalikkust, ennetusmeetmeid ning mõjude ja sündmuste riske analüüsiv.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white