WEC Akadeemia: Diskussioon energiatarbimisest ja lisandväärtusest, 13. juuni kell 10:00

Riiklikult kinnitatud TE100 eesmärk loob unikaalse võimaluse meelitada Eestisse lisandväärtust loovaid investeeringuid. Ühelt poolt otseinvesteeringud energeetika sektorisse, et luua piisav võimsus taastuvenergia tootmiseks. Teiselt poolt ja samaaegselt on oluline luua keskkond, mis edendaks lisandväärtust loova majanduse kasvu ka taastuvenergia tarbimise poole pealt, sest taastuvenergia eksportimise asemel on kasulikum täiendava lisandväärtuse loomiseks suurendada tarbimist.

Maailma Energeetikanõukogu ERK kutsub Teid 13. juunil kell 10:00-12:00 kuulama ja arutlema, kuidas luua terviklik keskkond, mis samaaegselt edendaks TE100 eesmärgi täitmist ja lisandväärtust loova majanduse arengut.

PÄEVAKORD

  • Ülevaade energiatarbimise ja majanduse seosest regioonis. Priit Mändmaa, WEC Estonia, peasekretär
  • Overview of the Finnish Renewable Energy Development Model. Jukka Leskelä, Finnish Energy, managing director
  • Teekond 100%-ni. Timo Tatar, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, asekantsler
  • Kuidas edendada lisandväärtust loova majanduse kasvu rohepöördes – pankuri vaade. Lenno Uusküla, Luminor Group, peaökonomist
  • Kuidas edendada lisandväärtust loova majanduse kasvu rohepöördes – suurtöösturi vaade. Siiri Lahe, Estonian Cell AS, juhatuse liige
  • Elav diskussioon osalejatega: „Kuidas tagada lisandväärtust loova majanduse õitseng Eestis?“     

 

Üritus on tasuta, kuid palume eelnevalt registreerida SIIN. Registreerimisel palume märkida, kas soovite osaleda füüsiliselt või virtuaalselt.

Kohtumiseni arutelul!

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white