Working paper – Hydrogen On The Horizon: Inputs from Senior Leaders on Hydrogen Development

The World Energy Council, in collaboration with EPRI and PwC, aims to provide a better understanding of hydrogen development worldwide for the energy community, building on the expertise and experience of its global network. In this context, we published a new Innovation Insights Briefing on Hydrogen in July 2021, seeking to start a multi-stakeholder, multi-level community dialogue on hydrogen’s role in energy transitions.

Download publication files
WORKING PAPER, HYDROGEN ON THE HORIZON: INPUTS FROM SENIOR LEADERS ON HYDROGEN DEVELOPMENT

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white