WEC Estonia esindaja osales Riigikogu istungil “Eesti energeetika tulevik 2035”

WEC Estonia peasekretäril oli meeldiv võimalus osaleda Riigikogu 07.03.2024 toimunud istungil ja teha ettekanne energia tarbimise vaatest. Rääkisin energia trilemmast, tarbimise struktuurist ja tarbimise kasvuks tingimuste loomisest.

Kokkuvõtvalt tõdesime:
1) Rikkamad riigid tarbivad rohkem energiat ja rikkamates riikides on rohkem energiaintensiivset tööstust, mis väärindab kohalikku ressurssi.
2) Eestis on energiatarbimine elaniku kohta madal võrreldes Soome ja Rootsiga.
3) Lisandväärtust loova tarbimise kasvatamiseks tuleb luua konkurentsivõimeline keskkond.
4) Konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomiseks võib kaaluda ühiskondliku kokkuleppe tegemist, mille kohaselt tavatarbija panustaks tänasest rohkem, et hiljem läbi ettevõtlusest kaasneva majanduskasvu saada rohkem tagasi.
5) Jätkusuutlikult majanduskasvu toetav energiasüsteem peab vastama tasakaalus energia trilemma põhimõtetele.

Täname Yoko Alenderit ja Andres Sutti kutse eest, Reformierakonna fraktsiooni olulist energeetika teemat tõstatamast ja Riigikogu meeldivalt vastu võtmast.

Ettekande tegid ka minister Kristen Michal, Eleringi juht Kalle Kilk ja Riigikogu liige Andres Sutt. Arutelu saab ka järele vaadata.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white