Järelvaadatav – WEC Akadeemia: Diskussioon energiatarbimisest ja lisandväärtusest

13.06.2023 toimus Taltechis WEC Akadeemia: Diskussioon energiatarbimisest ja lisandväärtusest.

Ürituse teema on ajendatud riiklikult kinnitatud TE100 eesmärgist, mis loob unikaalse võimaluse meelitada Eestisse lisandväärtust loovaid investeeringuid. Ühelt poolt otseinvesteeringud energeetika sektorisse, et luua piisav võimsus taastuvenergia tootmiseks. Teiselt poolt ja samaaegselt on oluline luua keskkond, mis edendaks lisandväärtust loova majanduse kasvu ka taastuvenergia tarbimise poole pealt, sest taastuvenergia eksportimise asemel on kasulikum täiendava lisandväärtuse loomiseks suurendada tarbimist. Arutelu käigus püüdsime jõuda lähemale mõistmisele, kuidas luua sünergia tootmis- ja tarbimissuunaliste investeeringute vahel ning tagada atraktiivne investeerimiskeskkond uutele taastuvenergia tarbijatele, mis omakorda looks nõudluse taastuvelektri tootmiseks ja võimaldaks corporate PPA-de sõlmimist (corporate power purchase agreement).  

Üritusel võtsid sõna Timo Tatar, Lenno Uusküla, Kersti Lužkov ja Jukka Leskelä. Diskussiooni modereeris Priit Mändmaa.

Üritus on järelevaadatav WEC Estonia facebooki lehelt ning ettekanded leiate altpoolt.

Download publication files
Overview of the Renewable Energy Development Model in Finland, Jukka LeskeläTeekond 100%-ni, Timo TatarKuidas edendada lisandväärtust loova majanduse kasvu rohepöördes - suurtöösturi vaade, Kersti LužkovÜlevaade energiatarbimise ja majanduse seosest regioonis, Priit Mändmaa

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white