WEC Estonia peasekretär käis noortega arutamas energeetikast

“Jäta mulle tükike maad” rohetehnoloogia projekti raames kutsuti WEC Estonia peasekretär Kalmetu Põhikooli 12-15 aastastele õpilastele rääkima energeetikasektorist.

Arutasime üksipulgi läbi energeetika trilemma elemendid: varustuskindlus, taskukohasus ja keskkonnasäästlikkus. Selgitasime, et WECi hinnangul peaks trilemma elementide vahel valitsema tasakaal, sest see tagab parema konkurentsivõime ja elatustaseme läbi energia kättesaadavuse ja parema konkurentsivõime, mis on eduka majanduse võtmetegur. Vaatasime otsa ka kliimaeesmärkidele ning globaalset energeetikasektorit muutvatele asjaoludele. Põgusalt puudutasime ka ühiskonna kaasamise tähtsust rohepöördes ehk teisisõnu WECi “humanising energy” visiooni. 

Suured kiitused Kalmetu Põhikoolile sellise õppeaastat vältava rohetehnoloogia projekti elluviimise eest ning Keskkonna Investeertingute Keskusele ja Kliimaministeeriumile seda toetamast. 

Suured kiitused Kalmetu Põhikoolile sellise õppeaastat vältava rohetehnoloogia projekti elluviimise eest ning Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja Kliimaministeeriumile seda toetamast.
 

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white