WEC Estonia peasekretär käis tutvumas Jaapani tuumaenergia sektoriga

Jaapani valitsuse kutsel käis Eesti delegatsioon tutvumas Jaapani tuumatööstuse ja -ohutuse tagamise korraldusega. Delegatsiooni liikmeks oli ka WEC Estonia peasekretär Priit Mändmaa.
 
Külastati Hitachi-GE tootmistehast ja Fukushima Daiichi, Fukushima Daini ning Hamaoka tuumajaamasid, tutvuti tuumaenergeetika koolituskeskusega ja Fukushima tuumajaama 2011. aasta õnnetuse õppetundidega.
 
Jaapani aastane elektritarbimine on suurusjärgus 1000 TWh. Kui 2006 aastal oli tuumaenergeetika osakaal elektrienergia tootmisest 29,97%, siis peale 2011 aasta õnnestust Fukushima Daiichi tuumajaamas asuti jaamasid sulgema. 2014 aastal oli tuumajaamade osakaal 0% ning asendust pakkusid ennekõike kivisöe elektrijaamad. Tuumajaamasid on Jaapanis asutud taasavama ning 2020 aastal oli tuumaenergeetika osakaal elektri tootmisest 4% ning plaan on aastaks 2030 tõsta tuumaenergeetika osakaal 20-22% peale. Esimeses järjes on kavas taaskäivitada olemasolevaid reaktoreid. Jaapanlased plaanivad kasutusele võtta ka SMR-e, kuid seda 2040ndatel. 
 
Mõningad huvitavad faktid:
– Külastasime ka Fukushima Daiichi tuumajaama, mis maavärinast tingitud tsunaami tõttu jäi ilma elektrivarustusest, sest varugeneraatorid uppusid. Koristustööd maksavad $300 miljonit aastas ning aega võtavad 40 aastat. Külastuse käigus oli kiirgusdoosiks 0,02 mikrosiivertit. Jaapani regulatsioonide kohaselt ei tohi kiirgus maht inimese kohta ületada 20 mikrosiivertit aastas.   
– Fukushima Daini jaamas on kokku 4 reaktorit koguvõimsusega 4*1100=4400MW, mis suleti peale 2011 aasta õnnetust ning mitte ühtegi neist ei plaanita taaskäivitada. Reaktori sulgemine võtab aega 44 aastat ja maksab tänaste hindade juures 70 miljardit jeeni reaktori kohta, see tähendab Daini tuumajaama sulgemine maksab kokku 280 miljardit jeeni (1,74 miljardit eurot). See kulu on sisse arvestatud elektri hinda. Jaapanis on reguleeritud elektri hind.   
– Hamaoka tuumajaamas on kokku 5 reaktorit, millest 2 tükki on sulgemisel, 2 tükki on riikliku regulaatori poolt ülevaatusel ja 1 osas ei ole veel riiklikule regulaatorile ülevaatuse taotlust esitatud. Jooksvalt on tööl ca 2700 inimest. Elektrit ei ole Hamaoka tuumajaamas toodetud juba üle 10 aasta.
– Natuke ka eluolust. Jaapanlaste pikaealissuse saladus võib peituda järgnevas: 1) arstiabi on koheselt kättesaadav nii hambaarst kui ka röntgen; 2) inimesed on kõrge eani tegevuses; 3) toit on kvaliteetne. Eeltoodu pidavat viima lähemale õnnele. Ja veel üks huvitav fakt, Jaapanis ei tohi müüa telefoni, mille pildistamise funktsiooni saab panna hääletu peale. Eesmärk on muuta pervertide elu keerulisemaks. 
 
Tagasi tuumaenergeetika juurde. Teadupärast võtmesõna tuumaenergeetikas on ohutus ning seetõttu on valitsus kehtestanud väga mahukad täiendavad tuumaohutuse ja -julgeoleku meetmed. Neid tutvustati Hamaoka tuumajaamas, mille kahe reaktori taasavamiseks töid teostatakse juba alates 2014 aastast.
 
Visiidi lõpetas kohtumine Jaapani Majandus-, Kaubandus-, ja Tööstusministeeriumis, kus räägiti plaanidest kliimaneutraalse energiatootmise saavutamiseks. Jaapani plaan on vähendada CO2 heitmeid 46% aastaks 2030 ning saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Kohtumisel tõdeti, et tuumaenergeetikal on selles oluline roll. Lisaks kohtus delegatsioon Eesti suursaadikuga Jaapanis.
 
Delegatsiooni esindas Riigikogu liige Andres Sutt ning kliimaministeeriumi, siseministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, välisministeeriumi, riigikantselei, Fermi Energia ASi ja Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (WEC Estonia) esindajad.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white