War and Energy Security: Lessons for the Future

WEC Estonia andis Eestit puudutava sisendi Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (International Centre for Defence and Security) uuringule, mille teemaks on Vene sõja mõju energeetika varustuskindlusele Euroopas.

Publikatsiooni peatükk 5 kästileb Eestit ja õppetunde kriisis, mõju varustuskindlusele, rakendatud meetmeid, pandlikkuse tõstmist ja tuleviku riske.

Raport on kättesaadav inglise keeles. 

Download publication files
War and Energy Security: Lessons for the Future, ICDS

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white