World Energy Perspective: Cost of Energy Technologies

Oct. 1, 2013

Maailma Energeetikanõukogu ja Bloomberg New Energy Finance on sõlminud partnerluslepingu, et teostada põhjalik analüüs nii konventsionaalsetest kui ka mittekonventsionaalsetest energiaressursidest toodetud elektrienergia kuludest. Uuringu eesmärk ja eriline väärtus on anda ülevaade tuginedes reaalsete projektide andmetele, keskendudes....

World Energy Resources: 2013 Survey

Oct. 1, 2013

Kuna energia on peamine “kütus” sotiaalsele ja majanduslikule arengule ning kuna energeetikaga seotud tegevused toovad endaga kaasa märkimisväärseid keskkonnamõjutusi, on oluline, et otsusetegijatel oleks ligipääs usaldusväärsele ja täpsele informatsioonile, mis on kasutajasõbralikus formaadis. Maailma Energeetikanõukogu on aastakümneid olnud teerajaja energi ressursside valdkonnas ning annab iga kolme aasta tagant välja …

World Energy Perspective: Energy Efficiency Policies – What works and what does not

Sept. 1, 2013

"World Energy Perspective: Energy Efficiency Policies" aruanne on valminud koostöös Prantsusmaa energeetika ja keskkonna agentuuriga (ADEME). Aruandest selgub, et järjest rohkem riike keskendub energiatõhusust parandavate eeskirjade ettevalmistamisega, kuid samas toob esile mitmeid tähelepanekuid, mis on pärssinud energiatõhususe kasvu 85 riigis, moodustades enam kui 90% lõpptarbimisest...

World Energy Trilemma 2013: Time to get real – the case for sustainable energy investment

Sept. 1, 2013

Maailma energeetikanõukogu koostöös globaalse juhtimisnõustamise büroo Oliver Wymaniga on välja töötanud juhendi “World Energy Trilemma 2013: Time to get real – the agenda for change”, mis aitab kiirendada jätkusuutlike energiasüsteemide väljatöötamist.. Maailma Energeetikanõukogu on 2012 ja 2013 aastal koostöös globaalse...