World Energy Resources: 2013 Survey

Oct. 1, 2013

Kuna energia on peamine “kütus” sotiaalsele ja majanduslikule arengule ning kuna energeetikaga seotud tegevused toovad endaga kaasa märkimisväärseid keskkonnamõjutusi, on oluline, et otsusetegijatel oleks ligipääs usaldusväärsele ja täpsele informatsioonile, mis on kasutajasõbralikus formaadis. Maailma Energeetikanõukogu on aastakümneid olnud teerajaja energi ressursside valdkonnas ning annab iga kolme aasta tagant välja …

World Energy Perspective: Energy Efficiency Policies – What works and what does not

Sept. 1, 2013

"World Energy Perspective: Energy Efficiency Policies" aruanne on valminud koostöös Prantsusmaa energeetika ja keskkonna agentuuriga (ADEME). Aruandest selgub, et järjest rohkem riike keskendub energiatõhusust parandavate eeskirjade ettevalmistamisega, kuid samas toob esile mitmeid tähelepanekuid, mis on pärssinud energiatõhususe kasvu 85 riigis, moodustades enam kui 90% lõpptarbimisest...

World Energy Trilemma 2013: Time to get real – the case for sustainable energy investment

Sept. 1, 2013

Maailma energeetikanõukogu koostöös globaalse juhtimisnõustamise büroo Oliver Wymaniga on välja töötanud juhendi “World Energy Trilemma 2013: Time to get real – the agenda for change”, mis aitab kiirendada jätkusuutlike energiasüsteemide väljatöötamist.. Maailma Energeetikanõukogu on 2012 ja 2013 aastal koostöös globaalse...

World Energy Issues Monitor 2013

Feb. 1, 2013

Mis hoiab energeetika tippjuhte öösti ärkvel? See on põhiküsimus pingelisel ajal, mil energeetika on järjekordselt esilekerkinud poliitilistes debattides. Hoolimata kasvanud energiatõhususest, ennustatakse aastaks 2050 energia lõpptarbimise kasvamist kahekordseks võrreldes praeguse tasemega. "World Energy Issues Monitor 2013" on uusim...