Publikatsioonid

liginullenergia.original
Liginullenergiahoonete lokaalse taastuvelektri vajadus
Liginullenergiahoonete lokaalse taastuvelektri vajadus ja tasuvus Tallinna Tehnikaülikooli koostatud analüüs Töö autorid: Jarek Kurnitski ja Ergo…
Vaata publikatsiooni
Aulepa4.original
Kuidas soodustada uute tööstuste teket
Kuidas soodustada uute tööstuste teket TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teostatud uuring. Töö autorid:…
Vaata publikatsiooni
kliimapoliitika_moju_energiajulgeolekule_ttu.original
Vaata publikatsiooni
09JJ1111112.original
Eesti põlevkivisektori makromajanduslikud mõjud
Uuringu kokkuvõte Uuringu tulemused näitavad, et ainult tööstusharu poolt otseselt makstud keskkonnatasusid kõrvutades võib jõuda ennatliku…
Vaata publikatsiooni
Kliimapoliitika mõju Eesti energiajulgeolekule
Kliimapoliitika mõju Eesti energiajulgeolekule
Vaata publikatsiooni
Resources-E-storage-report-2016.01.15_final_ver.original
Energia salvestamine: muutus kulust tuluks 2016
Elektrienergia salvestamist on tihti peetud tähtsamaiks lüliks, mis võimaldab luua keskkonnasõbraliku energiasüsteemi. Odav ning kõrge kasuteguriga…
Vaata publikatsiooni
Focus_annual_webcover_2-216x297.original
Maailma Energy Focus 2015/2016
“The World Energy Focus”, eelnevalt tuntud kui “World Energy Insight”, on Maailma Energeetikanõukogu ametlik publikatsioon. 2015/2016…
Vaata publikatsiooni
Cover-212x300
2015 Energy Trilemma Index: Võrdlusuuring rahvusvahelise energia süsteemi jätkusuutlikkuse kohta
“Enegy Trilemma Index”, loodud koostöös rahvusvaheliste konsulteerimisbüroode Oliver Wyman’i ja Marsh & McLennan Companies poolt, on…
Vaata publikatsiooni
Cover-image-FREI-The-road-to-resilience-managin.original
Teekond paindlikkuseni- ekstreemsete ilmastikuoludega majandamine
“The road to resilience – managing and financing extreme weather risks” on esimene uurimustöö, mis keskendub…
Vaata publikatsiooni
hydropower_cover.original
Charting the Upsurge in Hydropower Development 2015
Hüdroenergia on maailma kõige olulisem taastuvenergia liik, moodustades 76% globaalsest taastuvenergia toodangust. Sellele vaatamata on võimalik…
Vaata publikatsiooni
Cover_World-Energy-Resources_Charting-the-Upsur.original
Hüdroenergia kiire arengu kaardistamine 2015
Hüdroenergeetika sektor on seadnud eesmärgiks tõsta hüdroenergia ressursi potensiaal 2050. aastaks 2000GW’i. Sektoris on olnud stabiilne…
Vaata publikatsiooni
2015-World-Energy-Trilemma-Priority-actions-on-.original
World Energy Trilemma 2015: Tähtsamad tegevused kliimamuutuse vältimiseks ja kuidas tasakaalustada trilemmat
Maailma Energeetikanõukogu on koostöös rahvusvahelise konsulteerimisbüroo Oliver Wyman’iga loonud 2015. aasta juhendi pealkirjaga “World Energy Trilemma…
Vaata publikatsiooni
1 2 3 4 5 6

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white