Hüdroenergia kiire arengu kaardistamine 2015

Hüdroenergeetika sektor on seadnud eesmärgiks tõsta hüdroenergia ressursi potensiaal 2050. aastaks 2000GW’i. Sektoris on olnud stabiilne tootmisvõimsuste kasv viimase 10 aasta jooksul, mis on seotud jätkuva investeerimisega hüdroenergiasse, kuna hüdroenergeetikas nähakse potensiaali tagada vajalikud tootmisvõimsused, mis käiksid käsikäes kasvava tarbimisega. Hüdroenergeetika ettevõtete aktsiad tõenäoliselt tõusevad, tänu…

Download publication files
World Energy Resources_Charting the Upsurge in Hydropower Development_2015_Report (1.35 MB) World Energy Resources_Charting the Upsurge in Hydropower Development_2015_Infographic (4.17 MB)

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white