Energia salvestamine: muutus kulust tuluks 2016

Elektrienergia salvestamist on tihti peetud tähtsamaiks lüliks, mis võimaldab luua keskkonnasõbraliku energiasüsteemi. Odav ning kõrge kasuteguriga elektrienergia salvestustehnoloogia võimaldab ettearvamatu taastuvenergia paremini siduda elektrisüsteemidega, mis omakorda tõstab mikrotootjate päikeseenergiasüsteemide väärtust, luues eeldused autonoomseteks süsteemideks, mis võib viia…

Download publication files
World Energy Resources E-storage: Shifting from cost to value 2016_flyer (996.26 kB) World Energy Resources E-storage: Shifting from cost to value_Full report (1.21 MB)

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white