World Energy Council analüüsis Tallinnas Euroopa energeetikasektori tulevikku

World Energy Council korraldas Tallinnas rahvusvahelise töögrupi European Energy Scenarios 2040 koostamiseks. Kui 2016 aastal avaldas WEC kolm globaalset stsenaariumit nimedega – Modern Jazz, Unfinished Symphony ja Hard Rock – andes vaate sektori kujunemisele aastaks 2060, siis käesoleval aastal on WEC võtnud eesmärgiks koostada regionaalsed stsenaariumid vaatega aastani 2040. Töö käigus hinnatakse, millised võiks olla potentsiaalsed innovaatilised lahendused, mis raputavad sektorit ning edendavad üleminekut puhtamale energiale.   

Tegemist oli järjekorras kolmanda töögrupiga Euroopa regiooni energeetika stsenaariumite raporti koostamiseks. Kui esimene ja teine töögrupp leidsid aset vastavalt Pariisis ja Berliinis, siis kolmanda töögrupi korraldamise asukoha valikul sai otsustavaks Eesti energeetikasektori innovaatilisus. Eesti energeetikasektor on oma digitaalse võimekuse poolest maailmas esirinnas. Kuivõrd töögrupi eesmärk on vaadelda sektori kujunemist aastaks 2040, siis innovatsioon on kandva tähtsusega.

Tallinnas aset leidnud töögrupis osales 23 energeetika eksperti 13-st riigist. Ürituse käigus fikseeriti potentsiaalseid pöördelisi sündmusi, loodi narratiive ning hinnati ja võrreldi potentsiaalseid tulemusi erinevate stsenaariumite kontekstis. Samuti kvantifitseeriti tulemusi.  

Euroopa regiooni energeetika sektori stsenaariumid valmivad septembriks 2019 ja esmaesitlus toimub Abu Dhabis World Energy Congressil. Seejärel on raport vabalt kättesaadav World Energy Councili veebilehel.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white