WEC Eesti Rahvuskomitee üldkoosolek 20.04.2004

20. aprillil toimusid Tallinna Tehnikaülikooli vastvalminud rektoraadi ja energeetikamajas WEC Eesti Rahvuskomitee juhatuse koosolek ja üldkoosolek. 

Juhatus kuulas juhatuse esimehe Gunnar Okk’i ülevaadet WEC-i rahvuskomiteede esimeeste nõupidamisest Londonis. Globaalse infosüsteemi (GEIS) töögrupi liige Tarmo Soodla andis ülevaate töögrupi uuringu senistest tulemustest. Juhatus otsustas jätkata osalemist GEIS’i arendusprojekti töös. Üldkoosolekul arutati eelarve ja tegevuskavaga seotud küsimusi ning kinnitati 2004. aasta liikmemaksud. 

Gunnar Okk ja peasekretär Ülo Rudi informeerisid osalejaid septembris Sydneys toimuvast WEC-i maailmakongressist, kus otsustatakse Eestile võimaluse andmine saada 2006. aasta WEC-i täitevassamblee korraldajamaaks.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white