WEC-Eesti konverentsi panus Eesti Energiamajanduse arengukava muutmisesse

Eelmisel nädalal (28.01.2014) toimunud konverentsist on natuke aega möödas ja sobilik on mõelda, mis konverentsist kasu oli. Julgen väita, et konverentsiga suutsime panustada Eesti energiamajanduse arengukava uuendamisesse vähemalt kolmel viisil:

1) Konverentsil öeldi selgelt välja, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata riigipiire ületavatele regionaalse turu reeglite arendamisele. Seda tuleb teha koostöös naabritega.

Järeldus ENMAK-i võiks olla järgmine: tuleb sõnastada konkreetsed valdkonnad, kus lahendused saab luua ainult rahvusvaheliste läbirääkimiste käigus. Kiiret muutust on vaja tahkete biokütuste, elektrituru ning gaasituru regulatsioonide valdkonnas. Riigi sisesed otsused ei taga enam häid tulemusi. Tänaseks on Eesti investeerinud palju füüsilistesse infrastruktuuridesse, kuid nende kasutamise rahvusvahelised reeglid on toonud pigem pettumust.

2) Luua riigile kuuluvate energiaressursside (vähemalt: põlevkivi, tuul, hüdroenergia) väärtuse kasutamise pikaajaline strateegia. Tänane lähenemine on riigi kui omaniku huvid praktiliselt ära unustanud. Eeskujuks võib võtta Norra.

3) Vähendada riigi aktiivset ja lühiajalist sekkumist energiaturgude konkurentsiolukorra moonutamisel. Vähendada toodangupõhiste toetuste rolli ja pöörata suurem tähelepanu energiatehnoloogiate arendamise toetamisele. Toetada nende tehnoloogiate arendamist, mille edasine tootmine ja massiline rahvusvaheline levitamine loob Eestisse töökohti ja teenib meile omanikutulu.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white