WEC Akadeemia diskussioon CCUS-st tõi saali rahvast täis – ettekanded lisatud.

Ettekanded saab alla laadida SIIT.

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (WEC Eesti) eestvedamisel andsid süsiniku püüdmise valdkonda uurivad Eesti teadlased TalTechist, Tartu ülikoolist ja Maaülikoolist eile Tallinna Tehnikaülikoolis ülevaate valdkonna hetkeseisust ja tulevikusuundadest. Teadlaste ja ettevõtete ühine ambitsioon on leida meie oludesse kõige paremini sobivad süsiniku püüdmise tehnoloogiad ning arendada need tööstuslikult rakendatavaks ja majanduslikult tasuvaks nii, et kinnipüütud süsinikuga oleks ka midagi peale hakata.

WEC Eesti korraldatud üritusel esinesid TalTechi energiatehnoloogia instituudi professor Alar Konist (Põlevkivitööstuse CO2 emissiooni vähendamise võimalused CCS tehnoloogiatega), TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Andres Trikkel (CO2 püüdmistehnoloogiad) ja Tartu Ülikooli füüsikalise ja elektrokeemia vanemteadur Gunnar Nurk (CO2 kasutust võimaldavad tehnoloogiad). Samuti TalTechi Virumaa kolledži inseneriteaduskonna professor Allan Niidu (Uued materjalid CCUS tehnoloogiates), Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate professor Timo Kikas (Mikrovetikate kasutamine süsihappegaasi sidumiseks biomassi) ning Tartu Ülikooli gaasfermentatsiooni tehnoloogiate vanemteadur Kaspar Valgepea (Gaasfermentatsioon – järgmine aste jäätmevoogude väärindamise tehnoloogias). Esitlustele järgnes diskussioon teemal „Milline on erinevate CCUS tehnoloogiate potentsiaal laiaulatuslikuks kasutamiseks nii Eestis kui ka globaalselt?“

2020. aasta jooksul korraldab WEC Eesti sarnase sündmuse ka vesiniku kasutamise ja energiasalvestamise teemal, et tuua kokku parim siinne teadmine ning saada ülevaade, mida Eesti teadus koos välispartneritega arendab. Eesmärgiks leida lahendused, kuidas koostöös tööstusega edasi liikuda.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white