WEC Akadeemia diskussioon analüüsis põhjalikult, milline on vesiniku tänane business case

WEC Akadeemia diskussioon vesinikust.

Arutelu salvestus on järelvaadatav siit: VIDEO.

Ettekanded leiate siit: SLAIDID.

Vesiniku potentsiaalist energeetikasektoris on räägitud aastakümneid, kuid niivõrd mastaapsel moel nagu viimasel paaril aastal on vesinik tõusnud rahvusvahelisel areenil esile esmakordselt. Euroopa Komisjon ning mitmed suurriigid näevad ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks vesinikul kandvat rolli. Käesoleva aasta jooksul on lisaks Euroopa Liidule avaldanud riikliku vesiniku strateegia viis EL liikmesriiki. Aastaks 2030 prognoositakse Euroopa Liidu siseselt 40 miljardi euro väärtuses investeeringuid rohelise vesiniku tootmisesse. Kuid milline on vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale tervikuna? 

Sel teemal arutlesime 20. novembril Taltechi virtuaalses auditooriumis.

Ürituse päevakava oli järgmine:

“Kütuseelement mobiilsetes rakendustes” Ivar Kruusenberg, PowerUP Energy Technologies, tegevjuht

“Kütuseelement elektroenergeetikas” Enn Õunpuu, Elcogen AS, tegevjuht

“Vesinik Eesti ühiskonnale” Liisa Mällo, MKM, taastuvenergia valdkonnajuht

“Vesiniku majandusliku põhjendatuse hindamisest” Piia Viks-Binsol, CIVITTA, “Eesti vesiniku ressursside kasutuselevõtu analüüs” projektijuht

Elav diskussioon auditooriumis “Vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale.”

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white