Uuring rohevesiniku impordivajadusest Euroopa Liitu on avaldatud

Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks nähakse elektrifitseerimisel peamist rolli. Kuid on mitmeid tegevusi, mida ei ole võimalik muuta rohelise elektroni abil süsinikuneutraalseks, vaid mis vajavad rohelist molekuli. Vesinikus nähakse potentsiaali olla see roheline molekul, mis on vajalik süsinikuneutraalsuse saavutamiseks sektorites ja tööstusprosessides, mida ei ole võimalik elektrifitseerida. Euroopa Komisjon hindab, et aastaks 2050 tarbitakse Euroopa Liidus kokku vahemikus 48-72 miljonit tonni vesinikku ja selle derivaate.

Maailma Energeetikanõukogu Euroopa piirkonna liikmesriigid viisid läbi põhjaliku uuringu hindamaks, kuidas sellist rohelise vesiniku tarbimist rahuldada nii 2030 kui ka 2050 aasta kontekstis, võttes arvesse mh. tootmise, transpordi, finantseerimise kulusid ning regulatsiooni mõju.

Uuring on tasuta kättesaadav Publikatsioonide rubriigist.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white