Maailma Energeetikanõukogu stipendium

Maailma Energeetikanõukogu stipendium

Stipendiumi on suunatud Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

  • väljapaistvad õppetulemused;
  • oma valdkonna aktiivne populariseerija, kes panustab enda arengusse, et saada energeetika tunnustatud tipptegijaks omas valdkonnas;
  • aktiivne nii koolis kui väljaspool kooli,  osalemine erialaorganisatsioonides ja valdkonna üritustel (seminarid , konverentsid, ümarlauad jne;
  • valmisolek osaleda Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee projektides.

Stipendiumi suurus on 2500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada:

  • avaldus koos põhjendusega, miks taotleja peaks saama stipendiumi;
  • essee (1-2 lk) teemal „Rohkem noori insenere“
  • CV;
  • õppetulemuste väljavõte;
  • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Maailma Energeetikanõukogu kodulehel ja osalevate ülikoolide kodulehtedel.

Avaldus koos lisadega esitada e-posti aadressil info@wec-estonia.ee

Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee peasekretär registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee stipendiumikomisjonile. Vajadusel vestleb Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee esindaja stipendiumi taotlejatega.

Stipendiumikomisjoni otsus saadetakse e-postiga kõigile kandidaatidele. 

Kõik stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee juhatus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. detsember 2017.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white