Maailma Energeerikaväljavaated: Energiatõhususe meetmed

Energiatõhusust tõstvaid tehnoloogiaid leidub terves energiamuundus ahelas: primaarenergia ressurside kasutamises, elektrienergia tootmises ja rafineermistehastes, elektrivõrkudes, lõpptarbijate juures ning hoonetes ja transpordisektoris. Kuid edukas energiatõhusust parandavate tehnoloogiate kasutuselevõtt ei sõltu ainult tehnilisest potensiaalist…

Download publication files
World Energy Perspectives - Energy Efficiency Technologies - Overview report (2.64 MB) EE Technologies ANNEX I - Energy Efficiency Potentials and Barriers for Realization in the Industry Sector (1.14 MB)

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white