Maailma Energeerika väljavaated: Energiatootmise meetodite maksumus

Maailma Energeetikanõukogu ja Bloomberg New Energy Finance on sõlminud partnerluslepingu, et teostada põhjalik analüüs nii konventsionaalsetest kui ka mittekonventsionaalsetest energiaressursidest toodetud elektrienergia kuludest. Uuringu eesmärk ja eriline väärtus on anda ülevaade tuginedes reaalsete projektide andmetele, keskendudes….

Download publication files
World Energy Perspectives: Cost of Technologies (2.72 MB) Q2 2013 global Levelised cost of electricity - Graphic - WEC/BNEF (71.65 kB)

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white