Energiajulgeolek ei teki iseenesest

Viimasel Euroopa Ülemkogul (26.06.2014-27.06.2014) oli üks fookusteemadest energiajulgeolek. Seda eelkõige viimaste arengute tulemusel, misläbi on saanud selgeks, et energiajulgeolek ei teki iseenesest, vaid selle nimel on vaja pingutada.

Euroopa riigijuhid otsustasid, et energiajulgeoleku kindlustamiseks tuleb liikmesriikidel aktiivselt tegutseda. Tuleb pingutada energiatõhususe suurendamisel, energiasõltuvuse vähendamisel ning energiaturgudel tarnijate mitmekesisuse tagamisel. Lisaks tuleb valmistuda erakorralisteks kriisideks, luues täiendavaid kütusereserve. Nendest teemadest on kahtlemata võtmeküsimus sisemaise energiatootmise suurendamine. Paratamatult esinevad turutõrked ning tarnehäired, nende vastu aitavad kogutud reservid, kuid täieliku kindluse ja sõltumatuse annab vaid sisemaise energiatootmise olemasolu.

Eesti energiajulgeolek on teatud mõttes küllalt hea, aga see pole kogu tõde. Näiteks oleme Euroopa Liidus energiasõltumatuse poolest Taani järel paremuselt teised, samas sõltume ligi 100% ulatuses imporditavatest transpordikütustest, mis tähendab, et vähemalt üks sektor on välistele tarnekriisidele vägagi haavatav. Siit paistab välja ka esimene energiajulgeoleku probleem – meil puudub ülevaade, milline on hetkeolukord energia tarbimise ning olemasolevate energiajulgeoleku tagamise meetmete ja soovitavate sihtväärtuste osas. Tuues analoogia meditsiinist, siis me ei tea, kas patsient on haige või terve ning puudub ka üks üldine patsiendi tervise hindamise mõõdik.

Kuigi täna ülevaade patsiendi seisundi kohta puudub, siis on käimas patsiendi süvauuringute protsess – Energiamajanduse arengukava (ENMAK) uuendamine. Just ENMAK-i raames on riigil hea võimalus töötada välja energiajulgeoleku hindamise mõõdikud, leida nende soovitavad sihtväärtused ning sobivad meetmed sihtväärtuste saavutamiseks. Sissejuhatuse probleemi kirjeldamisesse oleme WEC-Eesti meeskonna ning paljude ekspertide kaasabil ära teinud, nüüd on vaja sellega edasi minna. Ootame kõiki koostatud energiajulgeoleku raportiga tutvuma.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white