Eksperdid nafta hinnatõusu ei prognoosi

Eksperdid nafta hinnatõusu ei prognoosi

Tallinnas 23. märtsil toimunud Maailma Energeetikanõukogu ja UPEI kütustekonverentsil „Towards a cleaner society – a boilerplate for the transition?“ esinenud eksperdid nafta hinnatõusu ei prognoosinud. Ekspertide ennustuste kohaselt on 2018. aasta märtsis nafta hind jätkuvalt ca 50 dollarit barrel.

ekspertide ennustus
Konverentsi moderaatorid Alan Vaht ja Sulev Senkel, tahvlil ennustused nafta hinna osas

Järgmiseks aastaks ennustati, et nafta hind jääb umbes tänasele tasemele ning eeldati, et lähikuudel hind pigem langeb. Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht Einari Kisel kommenteeris, et kuigi nafta hinna liikumist on väga raske ennustada, siis tänase parima teadmise kohaselt ei ole põhjust hinnatõusu prognoosida. Seda enam, et Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamiseks tuleb ligi kaks kolmandikku täna teadaolevatest fossiilkütuste ressurssidest kasutamata jätta. Lisaks on oodata elektriautode osakaalu plahvatuslikku kasvu, aastaks 2060 peaks elektriautode osakaal ületama 30%, täna on see kõigest 0,1%.

Fossiilkütuste alternatiivid muutuvad odavamaks ja poliitiline surve nafta, kivisöe ja teiste fossiilsete kütuste kasutamise piiramiseks kasvab. Seetõttu ei ole keskpikas perspektiivis nafta kallinemist oodata. Lisades sinna juurde kildaõli konkurentsivõime kasvu ja OPEC-i liikmete soovi oma turuosa säilitada, on veelgi raskem nafta kallinemist ennustada. 50 dollariline naftabarrel on uus reaalsus, millega peavad arvestama nii naftatootjad kui ka alternatiivsete lahenduste pakkujad. Ellu jäävad ainult need alternatiivid, mis suudavad tänase naftahinna juures turul konkureerida.

Ekspertide parim teadmine tänasel päeval on, et nafta hind niipea ei tõuse. Samas võivad turud käituda väga ettearvamatult, mistõttu ei maksa prognoose liiga tõsiselt võtta. Näiteks 2000. aastate keskel ennustas suur osa eksperte nafta hinna langust, kuid aset leidis hoopis enneolematu hinnatõus. Sarnase situatsiooni kordumine pole välistatud ka praegu, kuid see on väga vähe tõenäoline.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white