Eesti võõrustab World Energy Leaders Summit Estonia 2021 üritust

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös Maailma Energeetikanõukoguga võõrustab 30. juunil 2021 Tallinna ja Londoni stuudiotest digitaalselt tippüritust World Energy Leader’s Summit Estonia 2021. 

World Energy Leaders’ Summit on iga-aastane üritus, kus osalevad energeetika sektori ministrid ja tippjuhid. Ürituse kutsub kokku Maailma Energeetikanõukogu, mis on maailma vanim alaline energeetikasektori organisatsioon ja ainus rahvusvaheline sõltumatu liikmepõhine energeetika mittetulundusühing. Riigipõhine võõrustaja vahetub igal aastal.   

Tänavuse ürituse teemaks on „Üleminekust muutumiseni“ ja fookuses on kuidas digitaliseerimine mõjutab erinevaid energiaallikaid ja millised on keerukused, mis kaasnevad puhtale, taskukohasele, varustuskindlale ja õiglasele energeetikale üleminekul globaalselt.

Dr. Angela Wikinson, Maailma Energeetikanõukogu peasekretär ja tegevjuht selgitab: „Koos dekarboniseerimise, detsentraliseerimise ja tarbimispoolsete muutustega loob  digitaliseerimine uusi võimalusi energeetika üleminekuks ja muudab ühiskondasid ja majandusi üle maailma. Tänavune World Energy Leaders’ Summit Estonia 2021 on üks kõige olulisem üritus Maailma Energeetikanõukogu kalendris. See on haruldane võimalus ausaks aruteluks ja kogemuste vahetamiseks keerukatel teemadel. Digitaaliseerimise teemade hulka päevakorras kuuluvad ka automatiseerimise roll oskuste, ametite ja töökohtadega seonduvalt, tööjõu kohandamise vajadus, mis on ees ootamas ning kuidas kiirenev digitaliseerimine on toonud kaasa uusi riske. Samuti arutletakse tippjuhtide seas ka nn „digital divide“ (tõlge: digitaalne lahknevus) mõju üle, mis on koroonaviiruse valguses teravalt esile kerkinud ja selle mõjust energeetika üleminekule.

Hando Sutter, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse esimees ja Eesti Energia juhatuse esimees selgitab: „World Energy Leaders’ Summit on suurepärane kõrgetasemeline diskussiooni üritus jagamaks parimaid praktikaid, õppimaks teineteise kogemustest ning loomaks koostööd energeetika ülemineku teostamiseks üheskoos.“

Üritusel osaleb 60 energeetikasektori tippjuhti seal hulgas seitsme energeetika ministri delegatsioonid üle maailma.

Andres Sutt, Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister selgitab: „Digitaalne üleminek, mis meid ees ootab, puudutab kõiki majanduse aspekte seega ka energeetikasektor peab olema valmis uute ja muutusi esile toovate tehnoloogiate tulekuks nagu näiteks tehisintellekt ja masinõpe. See vajab tunnetuslikku hüpet edasi meie lähenemises traditsionaalsetele sektoritele nagu energeetika, et identifitseerida ja ära kasutada terviklikult digitaliseerimise potentsiaali ja võimalusi saavutamaks seatud kliimaeesmärke.“  

Taavi Aas, Majandus- ja taristuminister selgitab: „Globaalne energeetikasektor on uue ajastu lävel, mida iseloomustab kiire ja fundamentaalne muutus. Me peame ühiselt pingutama selleks, et saavutada roheline, jätkusuutlik ja digitaalne tulevik. Energeetika sektori puhtamaks muutmisel me leiame mitmeid gigantseid keerukusi, mida on lihtsam lahendada üheskoos. See on põhjus, miks World Energy Leaders’ Summit omab tähtsat rolli toomaks otsustajaid kokku, et üheskoos sillutada teed puhtama ja õiglasema tuleviku suunas.“  

Tippürituse võõrustajaks on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös Maailma Energeetikanõukogu ja selle Eesti rahvuskomiteega. Üritusel osalemine toimub kutsetega.

Järgmine World Energy Leaders’ Summit 2022 toimub Peterburis, Venemaal osana World Energy Congressist, mis leiab aset oktoobris 2022. World Energy Congressi teemaks on „Energy for Humanity“ (tõlge: energeetika inimkonna hüvanguks).

Varasemalt on World Energy Leaders’ Summiteid võõrustanud Mehhiko, Itaalia, Kasahstan, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina ja Kolumbia.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white