Eesti Rahvuskomitee osaleb WEC-i Globaalse infosüsteemis

WEC-Eesti juhatus otsustas osaleda WEC-i Globaalse infosüsteemi (Global Energy Information Service – GEIS) arendusprojekti (GAP) töös. Eesti-poolseks liikmeks selles arendusprojektis nimetati Tarmo Soodla.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white