Balti gaasi- ja elektrituru foorum tõotab tegusat tulevikku

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee osales Konkurentsiameti poolt korraldatud Balti gaasi- ja elektrituru foorumil. Tegemist on kaks korda aastas Eesti, Läti ja Leedu riiklike regulaatorite poolt korraldatava foorumiga, kus käsitletakse aktuaalsemaid Balti regiooni gaasi- ja elektrituru arenguid ja sellega kaasnevaid probleempunkte. Kokkuvõtvalt on hea tõdeda, et Balti regiooni gaasi- ja elektrituru hoog avatud, konkurentsivõimelise ja infrastruktuuride vaatevinklist varustuskindla turu loomisel ei ole raugenud. Märkimist nõuab ka kasutusel ja arenduses olevate IT lahenduste pool, mis on vaieldamatult maailmas edumeelsemaid. Tuleb tänada Balti regiooni võimekaid regulaatoreid ja ettevõtjaid, kes on ühiselt pead kokku pannud, et leida pragmaatilisi lahendusi ühisturu loomisel.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white