Asutati Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee

Eile allkirjastati mittetulundusühingu Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee (edaspidi Rahvuskomitee) asutamisleping.

Maailma Energeetikanõukogu (World Energy Council – WEC) on 1923. aastal asutatud ülemaailmne mittetulunduslik organisatsioon, mille peaeesmärk on erapooletult kaasa aidata säästliku energiavarustuse ja energiakasutuse edendamisele. WEC koosneb rahvuslikest komiteedest, mis omakorda esindavad vastava riigi rahvuskomiteega liitunud energia tootjaid ja tarbijaid, energeetikaga tegelevaid ministeeriume, valitsusväliseid organisatsioone, poliitikate kujundajaid, teadlasi ja ka keskkonnaorganisatsioone. Oma seisukohtade kujundamisel viib WEC läbi erapooletuid uuringuid ning korraldab temaatilisi konverentse ja kongresse.

Eesti on WEC-i liige olnud alates 1936. aastast. Aastatel 1936-1939 kuulus WEC-i juhatusse tollane Eesti Rahvusliku Jõukomitee direktor ja hilisema AS Elektrikeskuse (Eesti Energia AS otsene eelkäija) juhatuse esimees Johann Voldemar Veerus. 1998. aastal taastati WEC-i 17. kongressil Houstonis Eesti liikmestaatus maailmaorganisatsioonis. Seni esindas Eestit WEC-is Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutsev energeetikanõukogu eesotsas Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Energeetika Instituudi direktori Ülo Rudiga.

WEC-i tegevust arutatakse igal aastal täitevassambleel. Kord aastas toimuva täitevassamblee läbiviijariik määratakse valimiste tulemusel. Eesti kandideerib 2005. aasta täitevassamblee läbiviijaks. Rahvuskomitee asutajaliikmeteks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia. Rahvuskomitee esindab edaspidi Eesti Vabariiki Maailma Energeetikanõukogus. 

Asutamiskoosolekul valiti Rahvuskomitee 7-liikmeline juhatus. Juhatuse esimeheks valiti Eesti Energia AS juhatuse esimees Gunnar Okk, juhatuse aseesimeesteks valiti Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Einari Kisel. Komitee peasekretäriks määrati Ülo Rudi. 

Vabariigi Valitsuse korraldus WEC-Eesti rahvuskomitee loomiseks

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white