Algab loengukursus "Maailma energeetika akadeemia"

Loengukursus „Maailma energeetika akadeemia”

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldab Maailma Energeetikanõukogu loengukursuse „Maailma energeetika akadeemia”. Aine eesmärk on tutvustada osalejatele energeetika globaalseid väljakutseid ja nende lokaalseid mõjusid. Kursuse lektoriteks on Eesti energeetikasektori võtmeisikud.

Kuna kursusel keskendutakse valdkonnaülestele teemadele, ei eelda aines osalemine varasemaid põhjalikke teadmisi energeetikast. Nii on kursusele oodatud kõikide erialade tudengid (bakalaureusest doktorantideni) ja ka vabakuulajad väljastpoolt ülikooli. Vabakuulajad osalemiseks registreeruma ei pea.

Aktiivselt loengutes osalenutel on kursuse lõpus võimalus külastada Eesti energeetika huvitavaid objekte.

Loengud toimuvad 14.03-02.05 esmaspäeviti algusega kell 17.45 ruumis NRG-526

Energeetika akadeemia

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white