Aastakonverents "ENERGIAST – PIIRAMATULT" 4. septembril 2018

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee aastakonverents “ENERGIAST – PIIRAMATULT” toimus 4. septembril Nordic Hotel Forumis, Tallinnas. 

Konverentsi PILDIGALERII

World Energy Issues Monitor 2019 küsitlusankeet

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee aastakonverents ENERGIAST – PIIRAMATULT tõi kokku tipptasemel esinejad nii Eestist kui ka Jaapanist, Luksemburgist ja Hollandist. Auditooriumi täitsid lisaks energialiidritele ka tegijad muudest seotud valdkondadest. Üritus andis selge signaali, et energeetikasektor ei ole enam vaid energeetikute pärusmaa vaid piirid on hägustunud ning sektorist on kujunenud interdistsiplinaarne väli, kus vaid tihedas koostöös on võimalik jõuda kaugele.

Trendid energeetikasektoris on selgelt suunatud jätkusuutlikkust edendavatele innovatiivsetele ja digitaalsetele lahendustele: taastuvenergeetika, energiatõhusus, mobiilne pilveteenus, asjade internet, andmed ja tehisintellekt, küberturvalisus, plokiahela tehnoloogia, salvestustehnoloogiad.

Eestis on asjad hästi, positsioneerudes Euroopa Liidus kõige energia sõltumatuma riigina. Sõltuvust tekitab vaid maagaas. Õhukvaliteet on Euroopa parimaid. Kuid mis saab aastaks 2030 ja 2050 – need on teemad, mis tekitavad küsimusi ja suuri väljakutseid. Eesotsas CO2 emissiooni vähendamine. Oleme Euroopa Liidus ja siseriiklikes dokumentides võtnud kohustused ning nende eesmärkide täitmine on väljakutse, mis tuleb ületada. Suunda näitavad tuul ja päike, kuid pikas perspektiivis ka vesinik ja ammoniaak. Salvestuse osas annab tuge aastaks 2027 Paldiskisse planeeritud 500 MW võimsusega pump-hüdroelektrijaam.

Jätkusuutlikku transporti võimaldab meile juba täna elekter ja maagaas (CNG, LNG). Konverentsi ettekanded kinnitasid, et mõlema lahenduse osas on taristu loodud ja võimalused avatud. Luksemburgi võrguettevõtja esindaja selgitas, et elektrivõrkude ülekoormust suurenevale elektrifitseerimisele on võimalik läbi nutikate digitaalsete lahenduste ja hajutamise suuremas mahus vältida. Seeläbi hoides ära mitmeid kulukaid võrgutugevuse investeeringud.    

Paneel diskussioon andis kinnitust, et digitaliseerimise ja innovatsiooni maailm on piiramatu ning kus me maandume kasvõi 10 aasta pärast on võimatu ette näha. Selge on vaid see, et muutused saavad olla ka kiired ja kardinaalsed. Digitaliseerimise varjus ei tohi aga unustada, et see avab võimaluse uuele ohule – küberrünnakud. European Network of Cyber Defence tegevjuht selgitas, et oht on reaalne ja vajab pühendumist ning suurenevat tähelepanu. 

Programm

09:00 – 09:30 Tervituskohv

09:30 – 09:40 Avasõnad

Hr Siim Kiisler, Keskkonnaminister

09:40 – 10:00 Globaalsed trendid energeetikasektoris

Hr Priit Mändmaa, Peasekretär, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee

10:00 – 10:40 Arrival of the Sustainable Future – Ammonia and Hydrogen?

Hr Bunro Shiozawa, Programmi asejuhataja, Jaapani valitsuse SIP “Energiakandjad” 

10:40 – 11:55 Paneel diskussioon – Tuleviku energia Eestis

Panelistid:

Hr Ando Leppiman, Asekantsler, Majadus- ja kommunikatsiooniministeerium

Hr Hando Sutter, Juhatuse esimees, Eesti Energia AS

Hr Andres Sõnajalg, Finantsjuht, Eleon AS

Prof. Jarek Kurnitski, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, Tallinna Tehnikaülikool

Hr Marti Hääl, Asepresident, Alexela Group OÜ

Moderator:     

Hr Einari Kisel, Euroopa regiooni juht, World Energy Council

11:55 – 13:00 Lõuna & tutvumine

13:00 – 13:30 How EV Can Help the Transition towards a Sustainable Electricity Network?

Hr Alex Michels, Varahalduse juht, Creos Luxembourg S.A.

13:30 – 13:55 Elektriga seotud taristud – kasvav potentsiaal ühiskonnale

Mr Jaanus Tiisvend, Juhatuse esimees, Elektrilevi OÜ

13:55 – 14:25 LNG ja CNG hetkeseis ja tulevik Eesti transpordisektoris

Hr Ants Noot, Juhatuse esimees, AS Eesti Gaas

14:25 – 15:00 Kohvipaus & tutvumine

15:00 – 15:30 Cyber Threat – Is that a Real Concern?

Hr Anjos Nijk, Tegevjuht, European Network of Cyber Security

15:30 – 16:45 Paneel diskussioon – Digital Trends, Tendency and Synergy in the Energy Sector

Panelistid:     

Hr Linnar Viik, Visionäär ja e-Akadeemia asutaja

Pr Maarika Truu, Start-Up Estonia juht

Hr Aavo Kärmas, Juhatuse esimees, Enefit Green AS

Hr Alex Michels, Varahalduse juht, Creos Luxembourg S.A.

Hr Jaak Aaviksoo, Rektor, Tallinna Tehnikaülikool 

Moderaator:     

Hr Ragmar Saksing, Rohetehnoloogia valdkonna juht, Tallinna Teaduspark Tehnopol

16:45 – 17:00 Lõppsõna

Hr Hando Sutter, Juhatuse esimees, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white