7. oktoobril toimus WEC Akadeemia: Diskussioon elektrienergia salvestusest

Juhitamatute taastuvenergia võimsuste juurdekasvu ja käimasoleva elektrienergia hinnakriisi tingimustes tõuseb päevakorda üha sagemini vajadus salvestusvõimsuste järele, mis võimaldaks tasakaalustada süsteemi ja ajastada tarbimist. Salvestuse tähtsus elektrisüsteemis on kasvav ja tehnoloogiaid selle loomiseks erinevaid.   

7. oktoobril toimus Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee üritus WEC Akadeemia: Diskussioon elektrienergia salvestusest, kus tehti ettekandeid ning arutleti, kuidas mõjutab salvestamine elektrisüsteemi ja -turgu, millised on erinevad elektrienergia salvestuse tehnoloogilised võimalused ning millise majandusliku kulu ja ajalise väljavaatega Eesti kontekstis.

Argo Rosin, Taltechi kaasprofessor andis ülevaate elektri salvestuse tehnoloogiatest, potentsiaalist ja vajalikkusest

Peep Siitam, Energiasalv OÜ juhatuse liige selgitas vesisalvesti tehnoloogiat ja kuidas see sobituks elektrisüsteemi.

Ain Laidoja, Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu tegevdirektor selgitas vesiniku potentsiaali, kui pikaajalist salvestuspotentsiaali.

Tarmo Korõtko, Taltechi teadur andis ülevaate tarbimise juhtimisest, virtuaalsest elektrijaamast ja elektrisüsteemi paindlikkusest.

Ettekannetele järgnes diskussioon teemal, millist salvestust ja tehnoloogiat vajab Eesti elektrisüsteem.

Üritus on järelvaadatav WEC Estonia Facebooki lehelt SIIT.

Ettekanded on kättesaadavad OneDrive’st SIIT.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white