2nd Baltic Sea Roundtable – Tallinn

Tallinnas toimus “2nd WEC Baltic Sea Roundtable”, mille raames arutasid Läänemere äärsete riikide delegatsioonid arutasid hetkel energiasektori jaoks kõige olulisemaid küsimusi. Ümarlaua peamised järeldused olid:

  • Euroopas on vaja pöörata täiendavat tähelepanu energiajulgeolekule ja konkurentsivõimele, on võimalik, et tuleb üle vaadata ka turukorralduse reeglid.
  • Regionaalse energiajulgeoleku tagamiseks peab olema plaan.
  • Riikidevahelist koostööd tuleb suurendada ning ühise energiaturu loomisega tuleb edasi minna.
  • Regionaalne koostöö peab algama turgude integreerimisest ning riikide energiapoliitika kooskõlastamisest.
  • Euroopa Liidu Energialiit võib olla lahendus, mille abil saavutatakse toimiv ühisturg ning harmoniseeritud energiapoliitika.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white