2022 aasta Trilemma raport paigutab Eesti kõrgele 9. kohale.

Juba 12 aastat järjest on WEC avaldanud kord aastas Trilemma raporti, kus avaldatakse rohkem kui 100 riigi energeetika Trilemma indeksid ning aegread muutustega. Hea energeetikasektor peab samaaegselt ja võrdväärselt tagama varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnasäästlikkuse ning sellist kolmikvaadet kutsutakse Trilemmaks. 

Trilemma indeksi näol on tegemist nii öelda tahavaate peegliga, mis annab võimaluse hinnata varasemalt tehtud otsuste mõju läbi eelnevalt nimetatud kolme mõõdiku ning võrrelda käekäiku naaberriikidega. Ülevaade enda või teiste käekäigust võimaldab paremini analüüsida, langetada teadlikke ja sihipäraseid otsuseid sektori muutmiseks ning Trilemma taseme ja tasakaalu tõstmiseks. 

Trilemma 2022 raportis on Eesti skooriks 78,7 punkti, mis paigutab Eesti Trilemma üldarvestuses jagama 9-ndat kohta.

Käimasoleva energiakriisi tingimustes eeltoodud Eesti Trilemma indeksi tulemusi hinnates on oluline mõista, et Trilemma raporti näol on tegemist globaalse uuringuga, mis on mõjutatud rohkem kui 100 erineva riigi poolt samaväärsete andmete avaldamisest globaalsel areenil. Täpne ajaline lõtk erineb andmete kaupa, kuid tavapäraselt esitlevad sisendandmed 1-2 aasta tagust seisu. See tähendab, et 2022 aasta raport peegeldab seisu enamasti 2020 aasta andmetel. 

Trilemma 2022 raporti saab alla laadida siit: 

https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-index-2022

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white