2018 aasta World Energy Trilemma indeks reastas Eesti 40. kohale

Maailma Energeetikanõukogu avaldab igal aastal Trilemma indeksi raporti, mis kajastab 125 riigi energiakeskkonna tulemuslikkust ja tasakaalu kolme elemendi vahel: varustuskindlus, taskukohasus ja jätkusuutlikkus. 

Trilemma indeksi 2018 raporti kohaselt saavutas Eesti energiakeskkond üldarvestuses 40. koha, mis on kahe koha võrra madalamal, kui aastal 2017. 

Eesti energiakeskkond on tõestanud oma varustuskindlust, hinnatud tasemega A ning positsioneerub varustuskindluse alamtabelis 19. kohal. Taskukohasus on hinnatud tasemega B ning taskukohasuse alamtabelis 44 kohal. Jätkusuutlikkust keskkonna võtmes on hinnatud tasemega D ning positsioneerub alamtabelis 114. kohal. Viimase näitaja tulemust kahjustab osaliselt ka elektrienergia eksport naaberriikidesse.

Trilemma indeks 2018 raport on kättesaadav Maailma Energeetikanõukogu veebilehelt SIIN.

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white