2015 World Energy Issues Monitor

Elekrtienergia hinna kõikumine: uus normaalenergia on peamine väljakutse, mis kujundab rahvusvahelist arutelu aastal 2015. Hinna ebakindlus ja kõikumine on muutunud peamiseks probleemis, mis painab energeetika tippjuhte terves maailmas. Esilekerkivad riskid ja vajadus ümber mõtestada energiasüsteemide infrastruktuurdei paindlikkus, muuta turugude ehitust,…

Download publication files
Download the 2015 World Energy Issues Monitor. (3.79 MB)

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white