Algab loengukursus "Maailma energeetika akadeemia"

9 märts 2016

Loengukursus „Maailma energeetika akadeemia"

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldab Maailma Energeetikanõukogu loengukursuse „Maailma energeetika akadeemia". Aine eesmärk on tutvustada osalejatele energeetika globaalseid väljakutseid ja nende lokaalseid mõjusid. Kursuse lektoriteks on Eesti energeetikasektori võtmeisikud.

Kuna kursusel keskendutakse valdkonnaülestele teemadele, ei eelda aines osalemine varasemaid põhjalikke teadmisi energeetikast. Nii on kursusele oodatud kõikide erialade tudengid (bakalaureusest doktorantideni) ja ka vabakuulajad väljastpoolt ülikooli. Vabakuulajad osalemiseks registreeruma ei pea.

Aktiivselt loengutes osalenutel on kursuse lõpus võimalus külastada Eesti energeetika huvitavaid objekte.

Loengud toimuvad 14.03-02.05 esmaspäeviti algusega kell 17.45 ruumis NRG-526


Energeetika akadeemia