2015 Energy Trilemma Index: Võrdlusuuring rahvusvahelise energia süsteemi jätkusuutlikkuse kohta

1 november 2015

"Enegy Trilemma Index", loodud koostöös rahvusvaheliste konsulteerimisbüroode Oliver Wyman'i ja Marsh & McLennan Companies poolt, on 130 riigi edetabel, mis võrdleb energiasüsteemide jätkusuutlikust ning hindab riike kalkuleeritud hindega, tõstes esile erinevate riikide suutlikust kohaneda...