Maailma Energeetikanõukogu teadus- ja arendustööde konkurss

1 november 2016

Maailma Energeetikanõukogu teadus- ja arendustööde konkursi eesmärgiks on väärtustada teadus- ja arendustöö olulisust energeetika probleemide lahendamisel, tõsta üliõpilaste aktiivsust valdkonna teemade uurimisel ning tunnustada parimaid.


Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2016. Esitada võib kõiki viimase kahe aasta jooksul valminud energeetika valdkonnaga seotud teadus- ja arendustöid (sealhulgas kursuse-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd ning teadusartiklid), mida ei ole varasemalt Maailma Energeetikanõukogu arendustööde konkursile esitatud. Konkursile esitatud töödel võib olla mitu autorit, vähemalt üks autoritest peab olema olnud viimase kahe aasta jooksul Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli või Eesti Maaülikooli üliõpilane.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, milles märgitakse:

  • taotleja kontaktandmed, sh arvelduskonto number;
  • autori töökoht ja amet või õppeasutus koos õppekava nimetuse ja õpingute kestvuse ajaga antud õppekaval avalduse esitamise hetkel;
  • teadus- või arendustöö,  võõrkeelse töö korral lisaks kuni 3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte;
  • tõend, et taotleja on või oli töö koostamise ajal üliõpilane.
  • Kollektiivse töö puhul tuleb esitada kõikide autorite kinnitus, et nad on nõus töö konkursile esitama ja on nõus, et võidu korral makstakse preemia välja avalduse esitaja nimetatud arvelduskontole. Lisaks tuleb esitada informatsioon kõikide töö autorite töö- või õppekoha osas (koos ameti või õppekava ja õppekestvusega).


Avaldused koos töödega tuleb saata e-postiga aadressil info@wec-estonia.ee 


Konkursile esitatud töid hindab ja premeeritavad võidutööd valib välja Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee juhatuse määratud komisjon.


Konkursile esitatud tööde hindamisel lähtub komisjon järgnevast:

  • töö sisu vastavus Maailma Energeetikanõukogu tegevusele;
  • töö seotus energiamajanduse põhiprobleemidega;
  • uuenduslike lahenduste pakkumine;
  • töö teaduslik sisu ja uudsus;
  • töö rakendatavus.


Konkursi preemiad: 

I preemia 1500 eurot 
II preemia 1000 eurot 
III preemia 500 eurot


Kollektiivse töö puhul makstakse preemia välja avalduses märgitud arvelduskontole, preemia jagamise põhimõtted on töö kollektiivi enda otsustada.


Kontakt ja lisainfo: info@wec-estonia.ee 


Konkurssi korraldatakse koostöös Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, 
Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga