Maailma Energeetikanõukogu teadus- ja arendustööde konkurss

Nov. 6, 2017

Maailma Energeetikanõukogu teadus- ja arendustööde konkursi eesmärgiks on väärtustada teadus- ja arendustöö olulisust energeetika probleemide lahendamisel, tõsta üliõpilaste aktiivsust valdkonna teemade uurimisel ning tunnustada parimaid.


Konkursil premeeritakse kuni kolme tudengit, kes plaanivad kaitsta 2018. a kevadel bakalaureus- või magistritöö. Valitaku alus on tudengi esitatud lõputöö teema koos lühinägemusega lõputöö eesmärgist ja sisust. Avalduste esitamise tähtaeg on 2. detsember 2017. Esitada võib kõiki energeetikaga seotud lõputöö teemasid. Konkursil saavad osaleda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilased, kes plaanivad 2018. a kevadel kaitsta bakalaureuse- või magistritöö.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, milles märgitakse:

  • taotleja kontaktandmed;
  • õppetulemuste väljavõte;
  • kavandatava lõputöö teema koos lühikirjeldusega töö eesmärkidest ja sisust.


Konkursile esitatud lõputööde teemasid hindab ja valib välja kuni kolm premeeritavat tudengit Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee juhatuse määratud komisjon.


Konkursile esitatud tööde hindamisel lähtub komisjon järgnevast:

  • teema seotus energiamajanduse põhiprobleemidega;
  • teema aktuaalsus ja uudsus;
  • terviklik nägemus, kuidas töö eesmärgid saavutatakse.


Konkursil antakse välja kuni kolm 1000 EUR suurust stipendiumit. Stipendiumid makstakse välja pärast lõputöö kaitsmist hindele „5“ või „A“ 2018. a kevadsemestri lõpus. Tööd, mis kaitstakse hiljem või kehvemale hindele stipendiumit ei saa.


Konkursi tulemused kuulutatakse välja 8. detsembril Eesti Inseneride Liidu aastakoosolekul Tallinnas.


Avaldused saata e-postiga aadressil info@wec-estonia.ee. Avalduste esitamise tähtaeg on 2. detsember 2017. 


Konkurssi korraldatakse koostöös Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga