WEC Akadeemia diskussioon analüüsis põhjalikult, milline on vesiniku tänane business case

Nov. 23, 2020

WEC Akadeemia diskussioon vesinikust.

Arutelu salvestus on järelvaadatav siit: VIDEO.

Ettekanded leiate siit: SLAIDID.

Vesiniku potentsiaalist energeetikasektoris on räägitud aastakümneid, kuid niivõrd mastaapsel moel nagu viimasel paaril aastal on vesinik tõusnud rahvusvahelisel areenil esile esmakordselt. Euroopa Komisjon ning mitmed suurriigid näevad ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks vesinikul kandvat rolli. Käesoleva aasta jooksul on lisaks Euroopa Liidule avaldanud riikliku vesiniku strateegia viis EL liikmesriiki. Aastaks 2030 prognoositakse Euroopa Liidu siseselt 40 miljardi euro väärtuses investeeringuid rohelise vesiniku tootmisesse. Kuid milline on vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale tervikuna? 

Sel teemal arutlesime 20. novembril Taltechi virtuaalses auditooriumis.

Ürituse päevakava oli järgmine:

"Kütuseelement mobiilsetes rakendustes" Ivar Kruusenberg, PowerUP Energy Technologies, tegevjuht

"Kütuseelement elektroenergeetikas" Enn Õunpuu, Elcogen AS, tegevjuht

"Vesinik Eesti ühiskonnale" Liisa Mällo, MKM, taastuvenergia valdkonnajuht

"Vesiniku majandusliku põhjendatuse hindamisest" Piia Viks-Binsol, CIVITTA, "Eesti vesiniku ressursside kasutuselevõtu analüüs" projektijuht

Elav diskussioon auditooriumis "Vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale."