Põlevkivitööstuse keskkonnamõjude väljaselgitamine on vältimatu

Aug. 27, 2014

Looduskeskkonna heaolu eest seisvad ühendused saatsid majandus- ja taristuminister Urve Palole pöördumise, milles palusid Eesti riigil välja töötada plaan põlevkivitööstuse likvideerimiseks. Plaani hädavajalikkust püüti tõestada pooltõdedega.

Energiajulgeolek ei teki iseenesest

July 7, 2014

Energiajulgeoleku kindlustamiseks tuleb liikmesriikidel aktiivselt tegutseda. Tuleb pingutada energiatõhususe suurendamisel, energiasõltuvuse vähendamisel ning energiaturgudel tarnijate mitmekesisuse tagamisel. Lisaks tuleb valmistuda erakorralisteks kriisideks, luues täiendavaid kütusereserve. Nendest teemadest on kahtlemata võtmeküsimus sisemaise energiatootmise suurendamine. Paratamatult esinevad turutõrked ning tarnehäired, nende vastu aitavad kogutud reservid, kuid täieliku kindluse ja s...

Teadlased: keskkonnatasud peavad põhinema reaalsetel kuludel

May 9, 2014

Viimastel kuudel on palju juttu olnud keskkonnatasudest. Ühe suurema keskkonnatasude maksja – põlevkivisektori välismõju ja selle rahalist ekvivalenti – väliskulu – soovib riik kasutada argumendina keskkonnamaksude määramisel põlevkivitööstusele. Väliskulude määramiseks on aga vajalik teaduslikult põhjendatud arvutusi, et keskkonnatasud põhineksid reaalsetel kuludel ja keskkonnamõjudel.

Keskkonna kasutamise õiglane hind

March 24, 2014

Igasugune majandustegevus omab teatavat keskkonnamõju, kusjuures tihti samaaegselt nii positiivset kui ka negatiivset. Üks osa keskkonnamõjudest on lihtsalt mõõdetav ja rahalisse väärtusesse ümber arvutatav, teine osa, nn välismõjud, on aga raskesti hinnatavad ning veel raskemini rahasse ümber arvutatavad.