Eesti rahvuskomiteele valiti uus juhatuse esimees

1 juuni 2015

Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee juhatus valis uue juhatuse esimehe. Uueks juhatuse esimeheks saab Margus Vals.

Eesti energiapoliitika 2030+ keskmes on energia hind, julgeolek ja kliimaeesmärgid

13 november 2014

Maailma Energeetikanõukogu (WEC) ja Riigikogu majanduskomisjoni konverentsil “Uus Eesti energiapoliitika” arutleti Eesti järgmise 15 aasta energiapoliitika fookuste ja väljakutsete üle. Konverentsile kogunenud energiamajanduse arengukava 2030+ koostajad, valdkonna eksperdid ja riigikoguliikmed tõdesid, et energiamajanduse arengukaval on oluline roll Eesti majanduse konkurentsivõime kasvatamisel.

Põlevkivitööstuse keskkonnamõjude väljaselgitamine on vältimatu

27 august 2014

Looduskeskkonna heaolu eest seisvad ühendused saatsid majandus- ja taristuminister Urve Palole pöördumise, milles palusid Eesti riigil välja töötada plaan põlevkivitööstuse likvideerimiseks. Plaani hädavajalikkust püüti tõestada pooltõdedega.