Eesti pikaajaline kliimapoliitika suurendab siinset energiajulgeolekut

23 märts 2016

Edukas energiapoliitika sünnib kliima-, majandus- ja julgeolekupoliitika harmoonias. Maailma Energeetikanõukogu on nende kolme telje koosmõju kirjeldamiseks võtnud kasutusele mõiste energeetika trilemma. Ideaalis peaks energiapoliitikast rääkides käsitlema trilemma kõiki aspekte, kuid kahjuks piirdutakse energiapoliitika debattidest üldjuhul ainult erinevate poliitikate hinnasildist rääkimisele. Teisisõnu keskendutakse üksnes kliimapoliitika või energiajulgeoleku maksumusele ja erinevate poli...

Maailma energeetika akadeemia esimene loeng "Globaalne energeetika"

14 märts 2016

Toimus esimene loeng sarjast "Maailma energeetika akadeemia". Loengus rääkis Maailma Energeetikanõukogu Eesti peasekretär Mihkel Härm energiasektori globaalsetest väljakutsetest ja nende lokaalsetest mõjudest.

Algab loengukursus "Maailma energeetika akadeemia"

9 märts 2016

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldab Maailma Energeetikanõukogu loengukursuse „Maailma energeetika akadeemia". Aine eesmärk on tutvustada osalejatele energeetika globaalseid väljakutseid ja nende lokaalseid mõjusid. Kursuse lektoriteks on Eesti energeetikasektori võtmeisikud.

Tallinnas toimus rahvusvaheline energeetikakonverents

16 veebruar 2016

15. veebruaril toimus Kumu auditooriumis rahvusvaheline energeetikakonverents „Trilemma – teekaart tasakaalus energiapoliitikani“. Konverentsil arutleti Eesti ja Euroopa energiapoliitika edusammude ja kitsaskohtade üle. Trilemma all peeti konverentsil silmas olukorda, kus energia tootmisel tuleb arvestada nii keskkonnahoiu, varustuskindluse kui ka konkurentsivõime aspekti.