Maailma energeetika akadeemia esimene loeng "Globaalne energeetika"

14 märts 2016

Toimus esimene loeng sarjast "Maailma energeetika akadeemia". Loengus rääkis Maailma Energeetikanõukogu Eesti peasekretär Mihkel Härm energiasektori globaalsetest väljakutsetest ja nende lokaalsetest mõjudest.

Algab loengukursus "Maailma energeetika akadeemia"

9 märts 2016

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldab Maailma Energeetikanõukogu loengukursuse „Maailma energeetika akadeemia". Aine eesmärk on tutvustada osalejatele energeetika globaalseid väljakutseid ja nende lokaalseid mõjusid. Kursuse lektoriteks on Eesti energeetikasektori võtmeisikud.

Tallinnas toimus rahvusvaheline energeetikakonverents

16 veebruar 2016

15. veebruaril toimus Kumu auditooriumis rahvusvaheline energeetikakonverents „Trilemma – teekaart tasakaalus energiapoliitikani“. Konverentsil arutleti Eesti ja Euroopa energiapoliitika edusammude ja kitsaskohtade üle. Trilemma all peeti konverentsil silmas olukorda, kus energia tootmisel tuleb arvestada nii keskkonnahoiu, varustuskindluse kui ka konkurentsivõime aspekti.

2nd Baltic Sea Roundtable - Tallinn

7 oktoober 2015

Tallinnas 10. septembril toimunud Läänemere äärsete riikide ümarlaual arutati regiooni olulisemaid energeetikaküsimusi. Esindatud olid Soome, Rootsi, Saksamaa, Leedu, Läti ja võõrustajamaa Eesti delegatsioonid.