WEC-Eesti konverentsi „Kliima- ja energiapoliitika ühendamine“ kokkuvõte

Jan. 29, 2014

Vaid nädal enne WEC Eesti ja riigikogu majanduskomisjoni ühiskonverentsi avaldas Euroopa Komisjon uued kliimaeesmärgid aastaks 2030. Seetõttu oli ka konverentsiettekannete keskmes just kliimapoliitika ning nende eesmärkide täitmise võimalused Eestile.

Põlevkivi – rahvuslik rikkus või õnnetus?

Jan. 10, 2014

Eestis on viimastel aastatel põlevkivienergeetikasse investeeritud rohkem kui 1 miljard eurot, sektor annab Eesti SKP-st ca 4% (sama palju nagu põllumajandus, metsandus ja kalapüük kokku). Ometigi on ringluses müüt, justkui oleks põlevkivi kasutamise näol tegemist riigile ja rahvale kahjuliku tegevusega. Säärane komme esitada asju hullemana, kui faktid seda võimaldavad, on Eestis väga levinud. Põhjuseid võib otsida ajaloost, on ju paanika väga efektiivne mobiliseerija.

Elukvaliteedi tõstmine energiapoliitika meetmetega

Jan. 3, 2014

Elukvaliteet on nii abstraktne mõiste, et seda ei saa ühegi mõõdikuga otseselt hinnata. Ometigi on tegemist olulise näitajaga, mis aitab poliitikutel sättida tegevuse fookust ning hinnata tehtud tööd rahvusvahelises kontekstis. Elukvaliteedi kui näitaja olulisust tõestab ka fakt, et välja on töötatud rida erinevaid mõõdikuid ja indekseid. Tuntumad neist on ÜRO poolt avaldatav inimarenguindeks ja ajakirja Economist koostatud elukvaliteediindeks, samas kasutatakse laialdaselt ka Legatum Institu...

Maailma energeetikakongress – viimane päev

Oct. 25, 2013

Maailma energeetikakongressi viimasel päeval räägiti energia olulisusest ja konkreetsetest väikestest sammudest, kuidas energia kättesaadavust parandada. Päeva esimese ettekande tegi Sanjit Bunker Roy, eduka ja rikkast perekonnast pärit mees, kes on pühendanud oma elu vaeste India külakogukondade aitamisele, ta on ka Barefoot College’i asutaja.