Maailma Energeetikanõukogu stipendium 2016

24 oktoober 2016


Maailma Energeetikanõukogu stipendiumikonkurss


Stipendiumi on suunatud Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • väljapaistvad õppetulemused;
 • oma valdkonna aktiivne populariseerija; 
 • panustab enda arengusse, et saada energeetika tunnustatud tipptegijaks;
 • aktiivne nii koolis kui väljaspool kooli;
 • osaleb erialaorganisatsioonides ja valdkonna üritustel (seminarid , konverentsid, ümarlauad jne);
 • valmisolek osaleda Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee projektides.


Stipendiumi suurus on 2500 eurot. Stipendium makstakse välja ühes osas.


Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada:

 • avaldus, milles märgitakse taotleja kontaktandmed ja pangakonto number, kuhu stipendium üle kanda;
 • põhjendus, miks taotleja peaks saama stipendiumi;
 • essee (1-2 lk) teemal „Minu panus innovatsiooni energeetikas
 • CV;
 • õppetulemuste väljavõte;
 • soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud).


Avaldus koos lisadega esitada e-posti aadressil info@wec-estonia.ee


Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Maailma Energeetikanõukogu kodulehel, osalevate ülikoolide kodulehtedel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.


Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee peasekretär registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab dokumentide edastamise Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee stipendiumikomisjonile. Vajadusel vestleb Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee esindaja stipendiumi taotlejatega.


Stipendiumikomisjoni otsus saadetakse e-postiga kõigile kandidaatidele. 

Kõik stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee juhatus.


Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2016.


stipp