Maailma Energeerika väljavaated: Energiatootmise meetodite maksumus

1 oktoober 2013

Maailma Energeetikanõukogu ja Bloomberg New Energy Finance on sõlminud partnerluslepingu, et teostada põhjalik analüüs nii konventsionaalsetest kui ka mittekonventsionaalsetest energiaressursidest toodetud elektrienergia kuludest. Uuringu eesmärk ja eriline väärtus on anda ülevaade tuginedes reaalsete projektide andmetele, keskendudes....