Impacts of climate policy on Estonian energy security

June 15, 2016

Maailma Energeetikanõukogu, Eesti Keskkonnaministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koostöös hindasid eksperdid Eesti kliimapoliitika põhialuste mõju siinsele energiajulgeolekule. Eesmärk oli hinnata Eesti pikaajalise kliimapoliitika mõju  energiajulgeolekule, et võimaldada seeläbi poliitikakujundajatel paremini hinnata kavandatavate muudatuste kompleksseid mõjusid. Eelkõige annavad uuringud aga kindluse, et suures plaanis ei oma kavandatav kliimapoliitika Eesti energiajulgeolekule negatiivseid mõjusid. Kõik tuvastatud probleemid on lahendatavad ning võib julgelt öelda, et kohalike kütuste laiem kasutamine suurendab Eesti energiajulgeolekut.