Energia salvestamine: muutus kulust tuluks 2016

1 jaanuar 2016

Elektrienergia salvestamist on tihti peetud tähtsamaiks lüliks, mis võimaldab luua keskkonnasõbraliku energiasüsteemi. Odav ning kõrge kasuteguriga elektrienergia salvestustehnoloogia võimaldab ettearvamatu taastuvenergia paremini siduda elektrisüsteemidega, mis omakorda tõstab mikrotootjate päikeseenergiasüsteemide väärtust, luues eeldused autonoomseteks süsteemideks, mis võib viia...