Estonian oil shale mining and oil production: macroeconomic impacts study

May 24, 2016

Uuringu kokkuvõte

Uuringu tulemused näitavad, et ainult tööstusharu poolt otseselt makstud keskkonnatasusid kõrvutades võib jõuda ennatliku järelduseni nagu tööstusharu pikaajaline hääbumine oleks valitsuse seisukohalt eelistatum kui jätkusuutlik tegutsemine. Kui lisaks keskkonnatasudele arvestatakse muude majanduslike mõjude ja maksudega, näitavad kõik analüüsi tulemused üheselt, et nii riigituludele, tööhõivele kui ka kogu majanduse...

Jan. 1, 2014

WEC-Eesti põlevkiviekspert Tarmo All koostas faktipõhise ülevaate Eestis tehtud põlevkivitööstuse negatiivsete mõjude ja tööstuse põhjustatud kahjude hindamise kohta. 


Eksperdi järeldused olid:

  1. Riigikontrolli raportis avaldatud järeldus on tõestamata.
  2. Teadaolevad faktid näitavad, et pigem on tulud olulisemalt suuremad kui kulud.
  3. Selge ülesandepüstitusega uuringud on hädavajalikud, ilma uuringuteta on kvaliteetse põlevkivi ressursipoliiti...